Start
Våra utbildningar
Superkursen
NYHET! Coaching
KURSDATUM!
Årsprogrammet
Onlinebokning
Satyam F. Hougen
Kontakta oss
Villkor och info
Deltagares feedback
Sedonametoden
Webshop
Utvecklingsresor
Din mysvecka
Nyhetsbrev
Senaste nytt!
Gästprogrammet
Historia
Fotogalleri
Mässor
Övriga länkar   Änglar, rökelse, statyer,
   lampor, presenter m.m.
  Besök vår webbshop!

 

 
 


 


Komiker - Lärare - Musiker - Healer - Intuitiv - Manusförfattare

Presentation av Satyam Frank Hougen som startat
och sedan 2001 driver Englagård Livszentrum

"...denne gangen fikk vi med oss flere "foredrag" med Frank Hougen fra Englagård. Han er bare en fantastisk foredragsholder, han burde kanskje vært i showbiz? Jeg er sikker på at han kunne fått et foredrag om skattereglene i landbruket til å bli morsomt.." (Denna text är ett utdrag, läs mer nederst på denna sida)

Satyam Frank Hougen
föddes hösten 1972 i Dröbak, Norge. Han har arbetat som kursledare sedan 1987. Redan vid vid 22 års ålder började
han arbeta med seanser och har sedan 1999 ett internationellt mediumcertifikat.  I möten med tusentals människor har Satyam hjälpt människor på olika sätt genom utbildningar, föredrag och seanser.

De flesta mediumutbildningar som anordnas är numera på Englagård Livszentrum. Om du vill utveckla din medialitet kan du som hundratals andra människor få hjälp att finna just ditt sätt att arbeta med din medialitet. Det senaste åren har han tagit paus med privata seanser och storseanser för att istället ägna sig mer åt sitt inre arbete med sig själv och de olika utbildningar och retreats som han anordnar.Någon reporter har ibland ifrågasatt om man verkligen kan ha kontakt med Englar och andar. Till detta svarar Satyam:
 "Jag kan förstå att de som inte har upplevt dessa saker inte förstår det eller ens bör tro på det, jag har respekt för detta för jag har själv varit där och tvivlat. Jag hade aldrig varit medveten om min kontakt med änglarna när jag var 20 år men när jag var 21 hade jag en stark upplevelse som fick mig att förstå och tro. Kontakten med änglar är inte bara förhållen prästerna i kyrkan."

Satyam
Frank Hougen deltog på nittotalet under flera års tid i olika mediumutbildningar med Julia Griffiths. Han fick därefter sitt mediumcertifikat 1999. Andra utbildningar han deltagit i är: Breaktrough To Succes med Jack Canfield, Connecting with your angels med Doreen Virtue, Co-Dependancy med Amana & Krishnanda Trobe,  EBT Energy Balancing Techniques med Bart Smyth, Radical Honesty med Brad Blanton, Shamanic Journey med Robert Larkin, Living Essence med Arjuna (Nick Ardagh), Mirakelkursen (ACIM) med Hans Jörgen Gerloff samt flera olika retreats med Vasant Swaha, Tyohaar & Nukunu.

 

        Louise Hay          Jack Canfield                             Doreen Virtue        Wyatt Webb               Randy Gilbert

För att uteckla sig själv, sina och andras företag och för att lära sig mer om företagsamhet och investeringar har han även deltagit i: Millionaire mind intensive, Gerilla Business School, Master your mind, Train the trainer, Extreme wealth, Never work again & Life Directions med Peak Potentials. Han har även gått i lära och utbildats i proffsmarknadsföring av den kända Jay Abraham.

Någon av de andra mer kända lärare/teachers som han mött och funnit inspiration från är: Deepak Chopra, Byron Katie, Caroline Myss, Louise Hay, Dr. Christiane Northrup, Ester & Jerry Hicks, Sylvia Browne, Dr. Wayne W Dyer, Anamika, Gary R. Renard, Wyat Webb, Marcia Martin, Hale Dwoskin & Rudy Ruettiger

Som fjortonåring började han arbeta som datalärare på Fritidsskolan i Askersund där han då lärde ut datahistorik och Basic programmering. Han har haft stor nytta av sina datakunskaper då han äger och driver flera olika Internetsidor som tillsammans med företagsutbildningarna på Englagård betalar hans lön så han således kan erbjuda ännu billigare utbildningar på Englagård. Deltagare på årsprogrammet betalar endast straxt över 2000 kr för en sex dagars utbildning med kost och logi på Englagård!
 
Satyam genomgick en inre transformation våren 2000 och har sedan dess anordnat över hundra olika retreats runt om i Sverige, Norge och Egypten där han med kärlek och närvaro hjälper människor med att möta sig själva och leva fullt ut genom att våga uttrycka sin innersta sanning. Han har med hjälp av sina vänner skapat Englagård Livszentrum som är ett retreat och hälsocenter där hundratals människor varje år deltar i olika retreats utbildningar. 

I Englagårds gästbok kan du själv läsa om hundratals människors förändringar i sitt möte med honom. Efter att ha genomgått en stark transformation under sommaren 2003 har han i den processen också givits ett till namn: Satyam. ( Sat betyder sanning och Satyam innebär att leva och ge uttryck för sanningen.)
 
Sedan våren 2005 lär han även ut effektiva tekniker som du kan göra för att öppna upp dig mer för att känna det överflöd som livet ger oss varje dag. Detta innebär för deltagarna bättre livskvalitet genom en ökad förmåga att kunna ta emot mer kärlek, bättre hälsa, ökad livsglädje, bättre relationer, bättre ekonomi, ökad kreativitet m.m.

Sedan 2007 har erbjudit olika populära utbildningar i företagsutveckling där han lär ut effektiva tekniker och metoder för att få företaget att gå bättre samt enkelheten i hur man som företagare kan göra för att avsätta viktig tid både till sig själv och sin familj. EN annan populär utbildning är "Datautbildningen för passiva inkomster och färskpressad juice", en utbildning där han lär ut enkelheten i att skapa passiva inkomster med hjälp av Internet!

Satyam har de senaste tio åren producerat flera olika meditationer och föreläsningar på CD och DVD. Du finner mer information och kan köpa dessa i Englagårds Webshop.

FADDERSKAP

Satyam Frank Hougen har själv åtta fadderbarn i Indien som bor i en sos-barnby i Trichur. På hans resa till Indien under våren 2006 mötte han i staden Pune även de tre barnen på bilden som han sedan dess hjälper varje månad så att de alla tre kan gå i skolan. Han involverar sig även i andra privata hjälpverksamhetsprojekt främst i Asien och Afrika. Som barnfadder ger du långsiktig hjälp till ett enskilt barn som bor i en barnby. Ditt bidrag ger barnet möjlighet att växa upp i en trygg miljö med en ny familj och du hjälper till att ge barnet en ny och bättre framtid. När du blir fadder får du ett foto på barnet och en levnadsbeskrivning. Du får också en beskrivning av området och landet som bor i.

Jag har en vädjan till dig om att även du blir barnfadder idag! Satyam

 

Olika texter om Satyam Frank Hougen från olika tidningar och internet-sidor:

Från Energivågen Oktober 2009: 


 

Satyam Frank Hougen 

Ett mediums enda uppgift är att visa att det finns ett liv efter detta och kan göra det genom att lämna meddelande från dem vi kallar döda. Vanligtvis benämner man dessa döda och deras ”värld” för andar och andevärlden men Frank föredrar att använda engelskans spirits. Han har en gång fått frågan om han inte stör dessa spirits, om det inte vore bäst att låta dem ”vila i frid”? Men det är inte så att de störda, snarare tvärt om. De är envisa och pockar oavbrutet på uppmärksamhet och Frank har lärt sig att stänga av, att bara släppa fram dem ibland.

Frank Hougen är ovanlig på många sätt. Han är ung, bara drygt trettio, och upptäckte sin förmåga när han bara var 21 år vilket är ovanligt. Insikten kom som en blixt från en klar himmel och budskapen var så sanningsenliga att det har aldrig funnits några tvivel. Föreställningen om att det bara är speciellt utvalda som har någon form av medfödd förmåga att kommunicera med spirits dementerar Frank. Ingen människa är utvald och ingen utestängd, detta är något alla egentligen kan. Det är full möjligt att lära sig helt själv men oändligt mycket lättare om man får hjälp. Man kan jämföra det med att måla, alla kan hålla i en pensel men det går betydligt snabbare att bli bra om man får vägledning. Att bli ett medium är en sak men att hålla en medial demonstration med kanske 70 åhörare är en annan. Men det har ingenting med medial förmåga att göra utan snarare med personlighet. Alla vill helt enkelt inte stå i rampljuset på det sättet utan föredrar mindre grupper eller bara en besökare.

Frank är en av de aderton medier i Sverige som har certifikat från Ramsbergsgården. Det tog honom tre år och till det kommer besök hos andra medier för att söka sig fram till en arbetsmetod som passade. Hans arbetssätt skiljer sig något från andra mediers. Vid en medial demonstration går Frank direkt fram till den person han vill ge ett budskap och väntar tills meddelandet kommer, andra medier får budskapet först och får ibland lägga ner en hel del tid på att komma fram till vem som skall ha det. Vid en privatsittning vill ofta mediet ha en ”länk” till besökaren, ett smycke eller nycklar som hjälp. Frank använder ingenting sådant. Han kan också förmedla budskap via telefon och menar att det vanligtvis fungerar bättre. Det finns då ingen risk att besökaren distraherar eller ”styr” samtalet med minspel.

Det är fullt möjligt att få meddelanden om både sjukdom och död men Frank jobbar inte med den negativa sidan. Han ger förmedlar aldrig den typen av besked och inte heller varningar. Önskemålet är att människan skall växa som person, bli tryggare och må bra. Att sia in i framtiden ser han inte som speciellt fruktbart men det fungerar det också. Många människor vill ha konkreta svar på vardagliga problem och får det också, men det skall kanske inte betraktas som något utvecklande.

Spiritistiska föreningar är vanligtvis något som medium samarbetar med. Frank har dock upplevt att de många gånger har ramar liknande de konventionella samfund har och undviker dem. I vissa föreningar måste man ha en speciell livsåskådning och det tycker Frank illa om eftersom alla ramverk är av ondo.

Någon brist på arbete har inte Frank trots at han dragit ner på antalet mediala demonstrationer och privatsittningar. Han satsar istället på föreläsningar, mässor och egna kurser i mediumskap och retreat. Och det är inte frågan om de vanliga ”dra sig tillbaka”- kurserna eller kurser i personlig utveckling. Det handlar snarare om personlig avveckling. Målet är att skala bort den personlighet som vi kan anses förvärvad och försöka finna den nyans eller stråk av det allra innersta, vår ”grundpersonlighet”. Frank talar om ”mind” och ”no mind”. Min tolkning är att man kan översätta det hjälpligt med det ”medvetna” och ”undermedvetna”. Det medvetna jaget är förvärvat, den personligheten har vi byggt upp utifrån och den är påverkad av allt vi lärt. ”No mind” är det egna, medfödda som vi tryckt undan. Att leva i ”no mind” kan kanske mycket kort förklaras med att vi skall våga lita på vår intuition, våga lyssna inåt och lita på vårt innersta jag. Att våga gå bakom vårt intellekt.

En anledning till att jag sökt upp Frank Hougen är att han tillsammans med ett par goda vänner har köpt ett hus ungefär en mil från mitt. Huset skall fungera dels som en form av kollektivboende dels som kursgård. Det skall också finnas möjlighet för människor med alternativa behandlingsformer att hyra in sig och sin verksamhet. Huset är ett gammalt behandlingshem med många smårum och ett par stora samlingsrum, perfekt för den nya verksamheten. Förhoppningsvis skall den första kursen hållas i mars och det lär inte vara några problem att fylla den. Erfarenheter från andra kurser gör att Frank kan lova avgiften tillbaka till den som inte är nöjd. Priset kommer att vara 1800 kr. för fem dagar och då ingår kost och logi. Man kanske kan jämföra det med en helg på hälsohem som kostar från 2000 kr och uppåt. (Denna text och priser är från början av 2001!)

Alternativmessa i Trondheim Februar 2003

Denne gangen fikk vi med oss flere "foredrag" med Frank Hougen fra Änglagård. Han er bare en fantastisk foredragsholder, han burde kanskje vært i showbiz? Jeg er sikker på at han kunne fått et foredrag om skattereglene i landbruket til å bli morsomt.. Først var vi på et foredrag hvor han fortalte om hvordan han ble medium, hvordan andre blir det og sånne ting. Dette var en reprise på fjorårets foredrag, men da var det jo bare jeg som fikk det med meg. Dessuten var det like morsomt å høre det en gang til.
Deretter var vi på storseanse, - og den ble stor! Aldri har jeg sett en sal på messa i Trondheim så fullsatt før. Dette var tydeligvis noe mange ville ha med seg. Kanskje ikke så rart, det er jo noe spesielt og ikke helt dagligdags i Norge. Seansen var fylt med like mye humor som foredragene hans, og lignet ikke det man kanskje har sett fra England med mystiske damer i halvmørke. Flere i salen fikk meldinger fra avdøde slektninger, og det virket som de kunne kjenne disse personene igjen på Franks beskrivelse.
Etter seansen strena Harrieth ut, og jeg kom halsende etter.. Hun var fryktelig målbevisst der hun tok strake vegen til Änglagårds stand og skrev seg på lista til mediumkurset Frank skulle ha påfølgende helg...
Til sist var vi på "satsang" på slutten av dagen. Her fortalte Frank om vår "gale kusin".. Han/hun som hele tiden følger etter deg og forteller deg at dette ikke går bra, spør etter hva klokka er, lurer på om du huska å låse døra osv osv.. Dessuten hadde vi en meditasjon hvor vi skulle spørre oss hvem vi egentlig er, og der vi havna i det store intet/altet, hvor personligheten er borte, og du kjenner bare fred og kjærlighet.