Start
Uppåt
Mediumkurs Norge
Mediumutveckling
Dynamic Living
Vanliga frågor   Änglar, rökelse, statyer,
   lampor, presenter m.m.
  Besök vår webbshop!

 

 
 

MEDIUMKURS I NORGE FÖR BÅDE NYBÖRJARE OCH FORTSÄTTARE 
 

Skulle du vilja utveckla din intuition och medialitet?

Vill du lära dig att kommunicera med dina guider och anförvanter?

Vill du lära dig att ge healing till människor och djur?  

Vill erhålla en så hög kvalitet att du kan få ett mediumcertifikat enligt internationella riktlinjer?

Vill du må bättre och samtidigt känna mer tillit till livet?

Har du en önskan om att leva mer i nuet och ha mer energi och kreativitet?

Då är denna mediumkurs garanterat något för dig!                 
 


"Transmediumet Satyam i action"


En mediumutbildning med Satyam är helt unikt då du får jobba mycket med att komma nära dig själv och "öppna" dig för den kärlek och det ljus som är din innersta sanna essens. Framtidens medium finns redan här, medium som inte bara har en kontakt med "andevärlden" utan också har en mycket fin kontakt med sig själva. Under de första åtta åren jag hade mediumkurser lät jag mina elever enligt tradition sitta i kanaliseringscirkel efter kanaliseringscirkel. Mycket hände under dessa år med mina elever men de resultaten kommer inte i närheten av de senaste fyra årens resultat som kommer av att varva cirkelarbete med många olika övningar i självkännedom.. Vi är nu i en tid då människor är redo för att möta sig själva och möta sanningen. Läs gärna själv i vår gästbok om deltagarnas egna starka upplevelser efter en mediumutbildning.  Läs mer om hur flera mediumkurser kan leda till ett mediumcertifikatet längre ned på denna sida.

Om du är intresserad av att utveckla dina mediala förmågor och samtidigt skulle vilja komma iväg lite är mediumutbildningen i Norge som vi anordnar absolut något för dig. Detta är verkligen en kompakt kurs där du under en helg får arbeta mycket med din intuition och clairvoyance samtidigt som du får möjligheten att möta dig själv på ett mycket djupt plan.

Priset för kursen är 2900 NOK, för en två dagars utbildning (tors+fre eller lör+sön). OBS! Begränsade platser!
(aktuella datum för nästa mediumkurs finner du om du klickar här)

Platsen där kursen ska hållas kommer att vara centralt i varje stad. Det är tänkt att du sover hemma hos dig själv men utöver det avsätter dessa dagar till dig själv och kursen!

Under helgen kommer vi arbeta med olika former av utvecklingscirklar och mediumcirklar. Kursen syftar främst till att genom flera olika övningar öka dina mediala förmågor. Det kommer också att erbjudas uppföljningskurser till denna kurs. 

För information angående kursinnehåll kontakta: Englagård: 0583 123 24 (0046 583 12324)
 

KURSBESKRIVNING:

DSC_0926Dörren till andevärldens kärlek och till vårt inre finns inom oss alla men fortfarande är det få som kan eller vet hur man öppnar den. Sedan 1994 har jag undervisat flera tusen människor och visat dem hur de själva skall göra för att få kontakt med andevärlden. ALLA människor har denna förmåga men det är hittills ganska få människor som förstår detta. Många tror fortfarande att det är något väldigt unikt. Det trodde jag med i ett par dagar när jag fick kontakt men straxt skulle de flesta av mina vänner också ha kontakt. Detta var väldigt smittsamt tänkte jag för mig själv och log. Om man inte är medveten om sina förmågor kan man leva hela livet ovetande om sina möjligheter.

Under mediumutbildningen kommer vi arbeta med hur du gör för att arbeta med seanser. Du lär dig grunden för hur du på ett bra sätt kommunicerar med dina nära och kära som finns i  andevärlden.  Jag ger dig en ökad förståelse över hur vår värld och andevärlden smälter samman.  Genom att öppna upp sig själv med hjälp av sina chackran så byggs kommunikationen upp med andevärlden. Genom att lära sig att medvetet stänga sina chackran så medför det också att man blockerar andras mindre önskvärda energier som annars ibland kan göra oss trötta och tömmer oss på kraft. Det handlar helt enkelt om att ta kontrollen över sina energier.

 

Under dagarna kommer du även få arbeta med psykometri som är ett bra sätt för att intuitivt känna in ett föremål och med hjälp av detta kunna berätta om ägaren. Du lär dig också att tolka färger och symboler på ett enkelt sätt så att du själv kan arbeta med att tolka t ex Tarotkort.

Du kommer även få prova att ge och ta emot healing samt att lära dig tolka energier med hjälp av sand. Det kommer handla mycket om dig själv och din egen utveckling.  Kursen handlar också om självtillit. Att våga tro på de budskap som vi får till oss. Att våga följa vårat eget hjärtas röst och välja rätt. Denna kurs är bara början på en resa in i dig själv.

DSC_0916

Oavsett hur mycket eller hur litet du varit i kontakt med allt detta tidigare så lovar jag dig att göra mitt bästa för att kunna möta dig där du är på ett så bra sätt som möjligt.

Vi jobbar med mindre grupper så att varje person får den individuella hjälp som den personen behöver.
Medialitet fungerar på så sätt att det ofta krävs olika tekniker för olika människor för att lära sig att kommunicera med andevärlden. Det finns alltså inte bara en enda metod som fungerar på alla. Vi ger dig de rätta verktygen - du bestämmer vad du vill använda dem till.  

DENNA MEDIUMKURS INNEHÅLLER ÄVEN:

ÖKAD KONTAKT MED DINA GUIDER: En del av mediumkursen handlar om att genom olika visuella övningar stärka upp kommunikationen med din/dina egna guider/ledare. Är du intresserad av att komma mer i kontakt med änglarna rekommenderar jag även änglakursen "Att leva med Englar" Läs mer om änglakursen

KANALISERING: Olika former för kanalisering med hjälp av skrift

ATT KANALISERA I CIRKEL / SEANSER: På våra mediumkurser får du de absolut bästa bevisen för dina egna förmågor genom att direkt få dina kanaliserade budskap bekräftade.

SJÄLVCENTRERINGSÖVNINGAR: För att må bra och finna harmoni är vägen till detta att kunna centrera sig. När du inte är centrerad utan istället ständigt omedvetet eller medvetet ger bort dina energier till alla andra och deras bekymmer blir resultatet att du känner dig trött och dränerad på energi. Genom olika praktiska övningar kommer du snart att känna vad det handlar om!

THE WORK: I mitt möte med Byron Katie från USA förändrades mitt eget liv radikalt. Byron har utarbetat sin egen metod för att kunna släppa tankar som innehåller ilska, besvikelser eller sorger från förr. Du kommer att få prova själv för att se hur lätt det är och hur livet blir förändrat efter detta pass med The Work!

Detta är en mycket spännande mediumutbildning som innehåller många olika övningar.
ntyg utdelas till alla deltagare. Läs gärna i våran gästbok om hundratals andra deltagares upplevelser!

 

BOKA DIN PLATS PÅ MEDIUMKURS I NORGE MED SATYAM NU!

RING ENGLAGÅRDS KONTOR:
Lyft telefonluren och ring: 0582 - 50050 (från utlandet +46 582 50050) Vardagar mellan 10.00-13.00
finns Lotta på plats som svarar på dina frågor samt tar emot bokningar för kurser, utbildningar och vistelse på gästprogrammet. Vid andra tider eller när det är upptaget kan du lämna uppgifter på detta nummers telefonsvarare så ringer vi tillbaka till dig när vi kan. På detta nummer kan vi även svara på dina frågor om våra kurser, boende på Englagård, gästprogrammet, behandlingar som finns på Englagård, vilka mässor som vi är med på, aktuellt kalendarium m.m. Ring oss så sänder vi vår senaste broschyr till dig. Telefon till Englagård Livszentrum för ärenden som inte gäller information och bokningar: 0582-500 50 (Från utlandet: +46 582 500 50)

 

            Mediumutbildning i Norge    Transmediumutbildning    Mediumkurs    Djurkommunikation    Änglakursen    Mediumutbildning

PS. Läs gärna i vår gästbok för att själv se hur våra deltagare har haft det! DS.


 

Lite om kursledaren Satyam Frank Hougen skrivet av en "opartisk" skribent:

 

Satyam Frank Hougen 

Ett mediums enda uppgift är att visa att det finns ett liv efter detta och kan göra det genom att lämna meddelande från dem vi kallar döda. Vanligtvis benämner man dessa döda och deras ”värld” för andar och andevärlden men Frank föredrar att använda engelskans spirits. Han har en gång fått frågan om han inte stör dessa spirits, om det inte vore bäst att låta dem ”vila i frid”? Men det är inte så att de störda, snarare tvärt om. De är envisa och pockar oavbrutet på uppmärksamhet och Frank har lärt sig att stänga av, att bara släppa fram dem ibland.

Frank Hougen är ovanlig på många sätt. Han är ung, bara drygt trettio, och upptäckte sin förmåga när han bara var 21 år vilket är ovanligt. Insikten kom som en blixt från en klar himmel och budskapen var så sanningsenliga att det har aldrig funnits några tvivel. Föreställningen om att det bara är speciellt utvalda som har någon form av medfödd förmåga att kommunicera med spirits dementerar Frank. Ingen människa är utvald och ingen utestängd, detta är något alla egentligen kan. Det är full möjligt att lära sig helt själv men oändligt mycket lättare om man får hjälp. Man kan jämföra det med att måla, alla kan hålla i en pensel men det går betydligt snabbare att bli bra om man får vägledning. Att bli ett medium är en sak men att hålla en medial demonstration med kanske 70 åhörare är en annan. Men det har ingenting med medial förmåga att göra utan snarare med personlighet. Alla vill helt enkelt inte stå i rampljuset på det sättet utan föredrar mindre grupper eller bara en besökare.

Frank är en av de aderton medier i Sverige som har certifikat från Ramsbergsgården. Det tog honom tre år och till det kommer besök hos andra medier för att söka sig fram till en arbetsmetod som passade. Hans arbetssätt skiljer sig något från andra mediers. Vid en medial demonstration går Frank direkt fram till den person han vill ge ett budskap och väntar tills meddelandet kommer, andra medier får budskapet först och får ibland lägga ner en hel del tid på att komma fram till vem som skall ha det. Vid en privatsittning vill ofta mediet ha en ”länk” till besökaren, ett smycke eller nycklar som hjälp. Frank använder ingenting sådant. Han kan också förmedla budskap via telefon och menar att det vanligtvis fungerar bättre. Det finns då ingen risk att besökaren distraherar eller ”styr” samtalet med minspel.

Det är fullt möjligt att få meddelanden om både sjukdom och död men Frank jobbar inte med den negativa sidan. Han ger förmedlar aldrig den typen av besked och inte heller varningar. Önskemålet är att människan skall växa som person, bli tryggare och må bra. Att sia in i framtiden ser han inte som speciellt fruktbart men det fungerar det också. Många människor vill ha konkreta svar på vardagliga problem och får det också, men det skall kanske inte betraktas som något utvecklande.

Spiritistiska föreningar är vanligtvis något som medium samarbetar med. Frank har dock upplevt att de många gånger har ramar liknande de konventionella samfund har och undviker dem. I vissa föreningar måste man ha en speciell livsåskådning och det tycker Frank illa om eftersom alla ramverk är av ondo.

Någon brist på arbete har inte Frank trots at han dragit ner på antalet mediala demonstrationer och privatsittningar. Han satsar istället på föreläsningar, mässor och egna kurser i mediumskap och retreat. Och det är inte frågan om de vanliga ”dra sig tillbaka”- kurserna eller kurser i personlig utveckling. Det handlar snarare om personlig avveckling. Målet är att skala bort den personlighet som vi kan anses förvärvad och försöka finna den nyans eller stråk av det allra innersta, vår ”grundpersonlighet”. Frank talar om ”mind” och ”no mind”. Min tolkning är att man kan översätta det hjälpligt med det ”medvetna” och ”undermedvetna”. Det medvetna jaget är förvärvat, den personligheten har vi byggt upp utifrån och den är påverkad av allt vi lärt. ”No mind” är det egna, medfödda som vi tryckt undan. Att leva i ”no mind” kan kanske mycket kort förklaras med att vi skall våga lita på vår intuition, våga lyssna inåt och lita på vårt innersta jag. Att våga gå bakom vårt intellekt.

En anledning till att jag sökt upp Frank är att han tillsammans med ett par goda vänner har köpt ett hus ungefär en mil från mitt. Huset skall fungera dels som en form av kollektivboende dels som kursgård. Det skall också finnas möjlighet för människor med alternativa behandlingsformer att hyra in sig och sin verksamhet. Huset är ett gammalt behandlingshem med många smårum och ett par stora samlingsrum, perfekt för den nya verksamheten. Förhoppningsvis skall den första kursen hållas i mars och det lär inte vara några problem att fylla den. Erfarenheter från andra kurser gör att Frank kan lova avgiften tillbaka till den som inte är nöjd.

(Denna text är skriven 2001 då Satyam precis hade startat Englagård, det stora kollektiva boendet avslutades 2004)

Läs mer om Satyam

        Mediumutbildning i Norge    Transmediumutbildning    Mediumkurs    Djurkommunikation    Änglakursen    Mediumutbildning